• פורום ארגוני החיילים הבודדים

לקראת ולאחר השחרור