• פורום ארגוני החיילים הבודדים

שאלות ותשובות

אירוח או אימוץ בודדים בשירות סדיר נעשה אך ורק בתאום מול צה"ל. 
יש ליצור קשר עם מוקד בודדים של מדור בודדים האמון על כך- המספר 1111 שלוחה 2 (אפשר לחייג מכל טלפון).

פורום ארגוני החיילים הבודדים אינו מפעיל מערך מתנדבים, ניתן לפנות לכל ארגון החבר בפורום באופן פרטני (הרשימה המלאה מופיעה באתר - מי אנחנו > חברי הפורום).

פורום ארגוני החיילים הבודדים אינו מפעיל מערך למסירת ציוד, ניתן לפרסם את הציוד למסירה ברשתות החברתיות או לפנות לעמותות המפעילות דיור לבודדים