• פורום ארגוני החיילים הבודדים

לקראת גיוס

ליווי אישי

ליווי אישי


ליווי אישי לפני הגיוס למלש"בים בודדים עולים-

 • יחד למען החיילדואגים לליווי ע"י מתנדב/ת מטעם הארגון לקראת הגיוס. יש לפנות למשקי"ת הת"ש בלשכת הגיוס. 
 • תכנית "כנפיים"צוות התוכנית עומד לרשות המלש"בים בייעוץ אישי לפני הגיוס ולקראת השירות עצמו כבודדים עולים. 
 • נפש בנפשמעניקים ייעוץ לקראת הגיוס למתענינים בעליה ובגיוס לצה"ל.
 • רוח נכונה- להיות שם עבור המלש"ב, יכולת לחבר למשפחה / מתנדב/ת מלווה לתהליך ארוך ומשמעותי

ליווי אישי לפני הגיוס למלש"בים חסרי עורף משפחתי

 • הללהמלש"בים מקבלים מה.ל.ל תמיכה מחונך אישיי וליווי סוציאלי, זאת תוך כדי כך שהעמותה עומדת בקשר עם רשויות הצבא בנוגע לכל חייל ודואגת שיקבל את זכויותיו.
 • המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין- מסייע בהכוונה האישית למלש"בים בודדים, זאת באמצעות:
  • חיבור למתנדב מלווה ו/או משפחה מארחת בהתאמה אישית.
  • סיוע רגשי ע"י מטפלים מוסמכים במקרים חריגים.
 • יחד למען החיילדואגים לליווי ע"י מתנדב/ת מטעם הארגון לקראת הגיוס. יש לפנות למשקי"ת הת"ש בלשכת הגיוס. 
 • רוח נכונה- להיות שם עבור המלש"ב, יכולת לחבר למשפחה / מתנדב/ת מלווה לתהליך ארוך ומשמעותי