• פורום ארגוני החיילים הבודדים

לקראת ולאחר השחרור

הסברה

הסברה


ארגונים ועמותות המעניקות הסברה לצעירים בודדים משוחררים (עולים או חסרי עורף משפחתי) בנושא הלחימה והנחיות העורף-

  • תכנית "כנפיים" (עבור  בודדים עולים משוחררים) officewings10@gmail.com
  • גרעין צבר (עבור  בודדים עולים משוחררים בוגרי התוכנית ) garintzabar@israekscouts.org
  • תכנית חמסה (עבור בודדים עולים משוחררים) Director@hamsakibbutz.org
  • אח גדול (עבור בודדים עולים משוחררים) info@achgadol.org
  • יוצאים לשינוי (עבור משוחררים בודדים חסרי עורף משפחתי יוצאי החברה החרדית בלבד)  054-3021350 , army@leshinuy.org