• פורום ארגוני החיילים הבודדים

לפני הגיוס

סיוע נפשי

סיוע נפשי


ארגונים ועמותות המעניקות סיוע נפשי לצעירים הנמצאים לפני שירות צבאי כבודדים (עולים או חסרי עורף) לקראת גיוסם לצה"ל בזמן הלחימה-