• פורום ארגוני החיילים הבודדים

משבר הקורונה

משוחררים


מענקי דיור 
האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים מציעה 2 פתרונות לחיילים בודדים משוחררים:

1. מענק דיור בצל משבר הקורונה

2. סיוע בשכר דירה מכספי עיזבונות המדינה

הבטחת הכנסה

המוסד לביטוח לאומי מעניק לזכאים הבטחת הכנסה לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי/אזרחי. 

פיקדון קורונה

בעקבות משבר הקורונה, תוכלו למשוך חלק מהפיקדון האישי, בהתאם ליתרת הפיקדון ומועד השחרור.

מענק 500 ש"ח 

חיילים משוחררים משירות חובה ומסיימי שירות לאומי - אזרחי אשר השתחררו בין התאריכים 01.01.2020 - 31.12.2020 זכאים למענק ע"ס 500 ש"ח.