• פורום ארגוני החיילים הבודדים

דיור לקראת גיוס - גרעין צבר

צעירים בודדים עולים המשתייכים לגרעין צבר זכאים למגורים כחלק מהתוכנית.

***
לפרטים נוספים-

03-630-3644

054-2441192

  • גרעין צבר